Tidligere Information fra Bestyrelsen

Information fra Bestyrelsen november 2023

Fra bestyrelsesmødet den 9. november 2023 Budgetgennemgang – 1 revision Chefgreenkeeper Mads Andersen deltog sammen med bestyrelsen og Klubmanager i en gennemgang af det foreløbige budget for 2024. Bestyrelsen fik lejlighed til at stille spørgsmål til indholdet, herunder investeringer og forbedringer i 2024. Vi søger yderligere en ansat i Sekretariatet I forbindelse med den organisationsændring…

Read more

Information fra Bestyrelsen april 2023

Fra bestyrelsesmødet den 3. april 2023 Formanden har ordet Søren Graversen bød Carsten Holm velkommen som nyt medlem af Bestyrelsen. Herefter informerede formanden Bestyrelsen om deltagelsen i det årlige DGU Repræsentantskabsmøde. Der var fredag indlæg om erfaringer med brugerbaseret betaling i Holland, samt grønne muligheder i klubberne. Ekstraordinær Generalforsamling Bestyrelsen tog med tilfredshed den endelige…

Read more

Ultra kort referat fra Generalforsamlingen

46 stemmeberettigede medlemmer var mødt frem til årets Generalforsamling, der blev afholdt i klubbens lokaler. Valg af dirigent Claus Spangenberg blev valgt Formanden aflægger beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Beretningen blev taget til efterretning med klapsalver Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år (2022) til godkendelse og meddelelse af decharge.…

Read more

Information fra Bestyrelsen december 2022

Fra bestyrelsesmødet den 8. december 2022 KystGolf Helsingør har som tidligere meddelt ikke ønsket at fortsætte samarbejdet. Andre muligheder har været afsøgt, men det har ikke været muligt at finde en erstatning. Søllerød og Nivå fortsætter samarbejdet – detaljerne skal lige afklares inden det meldes endeligt ud. Restaurantudvalget Der har været afholdt møder med en…

Read more