Bestyrelsen afviklede den 10. og 11. oktober medlemsmøder med deltagelse af 135 medlemmer, hvor der blev orienteret om:

 1. Restauranten
  Bestyrelsen har besluttet at udvise tålmodighed, så vi sikrer at vi har det bedst mulige felt af kandidater og løsninger at vælge mellem. I mellemtiden har klubben igangsat ansøgning om alkoholbevilling, for at have en plan hvis det trækker lidt ud.
 2. Status på nye huller
  Der arbejdes løbende med myndighederne. Lige nu afventer vi en endelig aftale om de arealer der kan anvendes.
 3. Mulige nye tilbud til medlemmerne
  Bestyrelsen har igangsat en proces der skal føre til en byggetilladelse der gør det muligt at etablere et indendørs Trackman center samt flere bagskabe.
 4. Økonomi, herunder kontingenter
  Klubbens økonomi er påvirket af især de stigende energipriser, samt inflationen generelt. Bestyrelsen har valgt at lave en kontingentstigning, der er mindre end den generelle prisstigning. De nye kontingenter kan ses på klubbens hjemmeside ved at klikke HER