BestyrelsesinformationNyheder

46 stemmeberettigede medlemmer var mødt frem til årets Generalforsamling, der blev afholdt i klubbens lokaler.

 1. Valg af dirigent
  Claus Spangenberg blev valgt
 2. Formanden aflægger beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
  Beretningen blev taget til efterretning med klapsalver
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år (2022) til godkendelse og meddelelse af decharge.
  Regnskab og Decharge blev enstemmigt godkendt.
 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud for indeværende år (2023) til godkendelse
  Vedtaget enstemmigt
 5. Forelæggelse af forventede medlemskontingenter for det efterfølgende år (2024)
  Taget til efterretning
 6. Forslag fra Bestyrelsen
  Bestyrelsens forslag til Vedtægtsændringer blev vedtaget uden ændringer.
  Det skal endeligt godkendes på den ekstraordinære generalforsamling 3. april.
 7. Forslag fra medlemmerne
  Der var ingen forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Søren Graversen, John Ottesen og Hanne Borchersen blev genvalgt
  Carsten Holm indtræder som nyt medlem i Bestyrelsen
 9. Valg af revisor
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
  Valgt enstemmigt.
 10. Eventuelt
  Anne Korsø fremførte, at man skal være opmærksom på, at tee 47 nu benyttes mere end tidligere, så der ikke opstår farlige situationer på banen.