Opsamling fra Nyheder:
Information fra Bestyrelsen, Referater fra generalforsamlinger samt anden bestyrelsesrelateret information

Information fra Bestyrelsen april 2023

Fra bestyrelsesmødet den 3. april 2023 Formanden har ordet Søren Graversen bød Carsten Holm velkommen som nyt medlem af Bestyrelsen. Herefter informerede formanden Bestyrelsen om deltagelsen i det årlige DGU Repræsentantskabsmøde. Der var fredag indlæg om erfaringer med brugerbaseret betaling i Holland, samt grønne muligheder i klubberne. Ekstraordinær Generalforsamling Bestyrelsen tog med tilfredshed den endelige…

Ultra kort referat fra Generalforsamlingen

46 stemmeberettigede medlemmer var mødt frem til årets Generalforsamling, der blev afholdt i klubbens lokaler. Valg af dirigent Claus Spangenberg blev valgt Formanden aflægger beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Beretningen blev taget til efterretning med klapsalver Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år (2022) til godkendelse og meddelelse af decharge.…