I maj fik Søllerød Golfklubs bestyrelse godkendt rammebudget på ekstraordinær generalforsamling. Tak for opbakningen, som sikrede at vi kunne komme videre med de større projekter i klubben.

I denne uge er entreprisekontrakten til den nye tredje hal underskrevet af Søren og Torsten – så nu kan halbyggeriet starte.
Det har været en holdindsats for at nå i mål. Specielt Torstens store viden og utrættelige arbejde med løsninger og indsigt i byggeriets kringelkroge. Mads Chefgreenkeeper, har med sin omfangsrige viden om lokalplaner og det tidligere byggeri ligeledes været en helt uvurderlig spiller. Torben, der med konstant overblik over økonomien har sikret at det nødvendige finansielle grundlag er til stede. Og ikke mindst klubmanager Hans Henrik som tovholder.
Og en tak til Rudersdal kommune, som har lavet hurtig sagsbehandling på en række punkter der har hjulpet processen i mål.

Tidsplanen ser i grove træk sådan her ud.

 • Juli
  • Afgivelse af ordre på Trackman Center.
  • Endelig finansiering aftales med Nykredit
  • Tilbud til medlemmer om refundering af ½ års bagrum fee, hvis de tager udstyret med hjem i byggeperioden. Skal sikre at vi har så få udgifter til alternativ opbevaring af indhold fra bagrum i kælder under klubhuset. Mere info direkte til de berørte senere.
 • August
  • Tømning af bagrum i kælder under klubhuset.
 • September
  • Byggepladsen bygges op, den kommer til at fylde en del på grund af jorddepoter.
  • Der er indgået aftale om at vi i byggeperioden ved spidsbelastning kan benytte parkering på Gl. Holtegaard ved behov.
  • Indretning af Trackman Center i kælder under klubhuset
 • Oktober
  • Trackman Center åbner
 • Februar 2025
  • Hallen er færdig og afleveres senest 1. marts
 • Marts 2025
  • Indretning med bagrum og indflytning
  • Fortrinsret til de nye bagrum til de medlemmer, der blev rykket ud af kælderen.
  • Vi ser frem til at holde jer opdateret om de igangsatte projekter.

Derudover ønskes alle vores medlemmer en rigtig dejlig sommer af Søllerød Golfklubs bestyrelse.

Det bliver lækkert, men kommer ikke helt til at se sådan ud.