Fra bestyrelsesmødet den 9. november 2023

 1. Budgetgennemgang – 1 revision
  Chefgreenkeeper Mads Andersen deltog sammen med bestyrelsen og Klubmanager i en gennemgang af det foreløbige budget for 2024.
  Bestyrelsen fik lejlighed til at stille spørgsmål til indholdet, herunder investeringer og forbedringer i 2024.
 2. Vi søger yderligere en ansat i Sekretariatet
  I forbindelse med den organisationsændring der er en følge af klubbens overtagelse af Shoppen, og dermed Hanne Max fulde fokus på denne opgave, så skal vi finde en ny kollega til at løfte bl.a. nogle af hendes tidligere opgaver.
 3. Greenfeeprisen reguleres
  Det er længe siden vi har justeret greenfee, så fra 2024 vil den blive op til 625. Gæsterabat er stadig 40%. Minimumsprisen ændres til 325.
 4. Evaluering af medlemsmøder
  Bestyrelsen kunne med tilfredshed konstatere, at de næsten 170 fremmødte udtrykte stor tilfredshed med den information der blev givet. 
 5. Kommunikationsudvalg
  Der arbejdes på at etablere et kommunikationsudvalg der skal styrke både den tekstuelle og visuelle profil i klubben. 
 6. Restauratør
  Bestyrelsen ser frem til at fortsætte samarbejdet med Kenny Hindkjær i den kommende sæson.
  Klubben er fortsat indehaver af alkoholbevillingen, mens Kenny har en kontrakt som underleverandør. Økonomien i aftalen er uændret for klubben.
 7. Næste bestyrelsesmøde
  Der afholdes Bestyrelsesmøde 4. december 2023.