Lokalregler 18-hullers bane

Indholdsfortegnelse

 • 1. Markeringer
 • 2. (B-3) Provisorisk bold for bold i strafområde
 • 3. (E-5) Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounds
 • 4. (F-1) Veje og stier
 • 5. (F-5) Sprinklerhoveder tæt på green
 • 6. (F-18) Pæle m.v. er ikke-flytbare forhindringer

Den generelle straf: To strafslag i slagspil og tabt hul i hulspil

Regler Ikon Bold Xvnib2

1. Markeringer

 • Hvide markeringer: Out of bounds
 • Røde/Gule markeringer: Strafområder
 • Blå markeringer: Areal under reparation
 • Grøn top: Område med spilleforbud

2. (B-3) Provisorisk bold for bold i strafområde

Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet ved hul 3’s strafområde til højre ca. 80 m. fra green, hul 9’s strafområde ca. 80 m før green på tværs af det generelle område samt hul 13’s strafområde til venstre ca. 40 m. før green, kan spilleren spille en provisorisk bold efter Regel 18.3, som modificeres således:

Ved spil af den provisoriske bold må spilleren bruge lempelsesmuligheden fra forrige sted (se Regel 17.1d, stk. 1), lempelsesmuligheden på flaglinjen (se Regel 17.1d, stk. 2) eller, hvis det er et rødt strafområde, den sidelæns lempelsesmulighed (se Regel 17.1d, stk. 3). Når spilleren har spillet en provisorisk bold efter denne Regel, må andre lempelsesmuligheder efter Regel 17.1 ikke bruges i forhold til den oprindelige bold.

Når det skal afgøres, hvornår den provisoriske bold bliver spillerens bold i spil, eller om den skal eller må opgives, gælder Regel 18.3c, stk. 2, og 18.3c, stk. 3, dog således at:

 • Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for tre minutters søgetid, kan spilleren vælge enten at:
  • Fortsætte med at spille den oprindelige bold, som den ligger i strafområdet, i hvilket
   tilfælde den provisoriske bold ikke må spilles. Alle slag med den provisoriske bold, inden den blev opgivet (herunder slag og eventuelle strafslag fra spil udelukkende med den provisoriske bold) tæller ikke, eller
  • Fortsætte med at spille den provisoriske bold, i hvilket tilfælde den oprindelige bold ikke må spilles.
 • Hvis den oprindelige bold ikke findes inden for tre minutters søgetid, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområde, bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.

Straf for overtrædelse af lokalreglen: Den generelle straf.

3. (E-5) Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounds

Når spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted.

Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:

 • Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:
  • Være kommet til at ligge stille på banen, eller
  • Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.
 • Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.

I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter: Overalt mellem:

 • En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
 • En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).

Men med disse begrænsninger:

Grænser for placering af lempelsesområde:

 • Skal være i det generelle område og
 • Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

 • Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.
 • Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

 • Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
 • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

4. (F-1) Veje og stier

Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

5. (F-5) Sprinklerhoveder tæt på green

Lempelse for gene fra en Ikke-flytbar forhindring kan ske efter Regel 16.1.

Spilleren har også denne ekstra mulighed for at tage lempelse, når sprinklerdæksler er tæt på greenen og på spillelinjen:

Bold i det generelle område. Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis et sprinklerdæksel er:

 • På spillelinjen, og er:
  • Inden for to køllelængder af greenen og
  • Inden for to køllelængder af bolden

Undtagelse – ingen lempelse, hvis valg af spillelinje er klart urimelig. Der er ingen lempelse efter denne lokalregel, hvis spilleren vælger en spillelinje, der klart er urimelig.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

6. (F-18) Pæle m.v. er ikke-flytbare forhindringer

Alle røde, gule og blå pæle samt bænke, skraldespande, klokketårne, henvisningspæle og afstandsmarkeringer på banen behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.

Straf for overtrædelse af lokalreglen: Den generelle straf.

Illustration af lokalregel 3 (E-5)

(E-5) Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounds. Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. (“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.)