Torsdagsherrerne

Seneste nyt

20.07.2022

Se vores online brochure HER.

22.03.2022

Siden opdateret med sæson 2022

10.11.2021

Torsdag den 25.11.2021 kl. 19:00 afholdes den årlige generalforsamling

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 18.11 på torsdagsherrernesgk@gmail.com.

Se indkaldelsen her:

Indkaldelse til Generalforsamling den 25.11.2021 kl. 19:00

14.04.2021

Torsdag den 15.04 har vi skiftet den traditionelle præmievin ud med en præmiepakke fra Pro shoppen.

Vi holder stadig ikke præmieoverrækkelse så præmierne vil blive udleveret ved en senere anledning så snart vi igen må mødes til den slags aktiviteter.

Husk i øvrigt at tilmelde jer dagens turnering i golfbox inden I slår ud.

Husk også at aflevere sedler på nærmest hullet inden for 4 meter på par-3 hullerne. Sidste torsdag modtog vi ikke en eneste!

06.04.2021

Så er det på torsdag vi starter sæsonen.

Ligesom sidste år er starten præget af Covid-19 forholdsregler. I år kan vi heldigvis komme til at spille fra sæsonstarten men der vil ikke blive afholdt præmieoverrækkelse i forlængelse af dagens turnering. Dette fortsætter indtil videre. Som sidste år vil vi afholde en samlet præmieoverrækkelse når det igen bliver muligt.

Scorekort skal stadig udfyldes korrekt og underskrives af markør inden det lægges i kassen i hall’en. Vi regner med at scorekort bliver registreret på dagen således at HCP regulering m.m. er på plads, ligesom det vil være muligt at se resultatet af dagens turnering i golfbox i løbet af aftenen.

HUSK: Man skal være tilmeldt dagens turnering i golfbox for at få scorekort registreret og deltage i turneringen.

28.03.2021

Der har heldigvis været så stor interesse for introduktionsmødet at det nu afholdes af 2 gange den 30.3 kl. 18:30 og 19:30. Det afholdes udendørs på puttinggreenen. Vær venligst opmærksom på at der kun må være 10 tilmeldte på hver tid.

På gensyn på tirsdag

21.03.2021

Invitation til 2021 sæsonen samt til introduktionsmøde den 30.3 er netop opslået.

Af hensyn til afvikling af introduktionsmødet Covid-19 korrekt skal der foretages tilmelding via golfbox. Vi tilpasser så afviklingen til deltagerantallet

Bemærk at der ligeledes kan komme ændringer til afvikling af de første turneringer af samme årsag.

Vi har i år åbnet for at alle med banetilladelse og HCP op til 54 kan deltage.

Point tildelingen til Order of Merit er ændret således at alle der får registreret et resultat på dagens turnering får tildelt minimum 1 point.

Torsdagsherrernes indbydelse til sæsonen 2022

Vi byder bl.a. på:

  • 22 turneringer, hvoraf 2 er på udebane
  • et flot præmiebord fra bl.a. vore engagerede sponsorer
  • sportsligt og kammeratligt samvær på banen og efter turneringen på terrassen og i restauranten.

Vi byder ikke mindst velkommen til nye Torsdagsherrer og ser frem til mange nye medlemmer i ”klubben i klubben” Torsdagsherrerne. Der er ingen HCP-begrænsninger således at alle fra 18 år og opefter med banetilladelse kan spille med i en af rækkerne alt efter HCP.

Formål

Det er Torsdagsherrernes formål, inden for rammerne af Golfreglerne, ved vore ugentlige golfturneringer at fremme det sportslige og sociale samvær for mandlige medlemmer af Søllerød Golfklub.

Hvem kan deltage

For at deltage i Torsdagsherrernes turneringer skal du have et medlemskab, have et registreret HCP, have betalt for turneringsdeltagelse, og du skal være fyldt eller fylde 18 år i løbet af sæsonen. Er du ikke medlem af Søllerød GK, skal du være inviteret med som gæst.

Nye deltagere

For nye torsdagsherrer er der orienteringsmøde, torsdag, den 31. marts, kl. 19.00 i klubhuset.

Kontingent

Kontingentet for hele sæsonen er også i år holdt på 500,- kr.

Tilmelding og betaling foregår via Golfbox. Beløbet skal være betalt inden deltagelse i første turnering.

Sæsonen

Vi begynder den 7. april og slutter den 22. september. Der spilles alle torsdage, dog ikke Skærtorsdag den 14.4, Kristi Himmelfartsdag den 26.5 samt torsdag den 23.6 hvor der er speciel jubilæumsturnering. To af turneringerne afvikles på udebaner. Det er normalt en dansk og en svensk bane af høj kvalitet.

Rækkeinddeling

Vi spiller i 3 rækker fordelt efter HCP.

Før start

Den enkelte deltager skal sikre sig at vedkommende er tilmeldt turneringen i golfbox.

Efter turneringen/Aflevering af scorekort

Scorekort afleveres i scorekortkassen opstillet i hall’en ved siden af printeren eller til komitébordet hurtigst muligt.

Udebaneturneringer

2 torsdagsturneringer afvikles på fremmede baner og kræver særskilt tilmelding.

Esman Pokalen afvikles torsdag, den 9. juni 2022 sandsynligvis på Skovbo GK.

Pro Pokalen afvikles på svensk bane torsdag, den 11. august 2022.

Afslutningsturnering

Før afslutningsarrangementet, torsdag, den 22. september, spilles der en ”Special turnering”, som ikke tæller med i det samlede resultat (Order of Merit).

Turneringsafvikling

Turneringsbetingelserne vil være opslået på hjemmesiden for Søllerød Golfklub www.sollerodgolf.dk under ”Klubber i klubben”.

Eventuelle afvigelser fra disse turneringsbetingelser vil være opslået/fremlagt i klubhusets lobby

Din e-mail adresse

Sørg for, at GolfBox er opdateret med din korrekte mail adresse.

Mange golfhilsner

Torsdagsherrernes Komité.

Turneringsbetingelser gældende for sæson 2022

Hvem kan deltage

For at deltage i Torsdagsherrernes turneringer skal du have et medlemskab med banetilladelse, have et registreret HCP, have betalt for turneringsdeltagelse, og du skal være fyldt eller fylde 18 år i løbet af sæsonen. Er du ikke medlem af Søllerød GK, skal du være inviteret med som gæst og have betalt greenfee.

Hvis der ikke er betalt sæsonkontingent, skal betalingen på 100,- kr. for dagens turnering være betalt i golfbox i forbindelse med tilmeldingen til turneringen.

Rækkeinddeling

Vi spiller i 3 rækker, der forventes fordelt således:

  • Række A: HCP +8,0 – 17,7 (+4 – 18 slag)
  • Række B: HCP 17,8 – 24,1 (19 – 25 slag)
  • Række C: HCP 24,2 – 54,0 (26 – 58 slag)

Der spilles Stableford fra tee 57.

Man starter hver torsdag i den række, som ens HCP kvalificerer til på dagen.

For at sikre en ligelig fordeling af deltagerne kan Komiteen justere ovenstående rækkeinddeling i løbet af sæsonen. Golfbox vil altid sikre at spilleren kommer i den rigtige række afhængig af HCP.

Turneringsformer

Alle rækker spiller en afsluttet turnering hver torsdag.

Spillernes 10 bedste resultater gennem hele sæsonen indgår desuden i den gennemgående Order-of-Merit på tværs af de tre rækker. De 2 udebanematcher og afslutningsturneringen tæller ikke med til Order-of-Merit.

Turneringen i rækkerne A – C afvikles normalt over 18 huller; i september dog kun 15 huller. Spillerne er selv ansvarlige for at overholde betingelserne for turneringen i dagens turneringsbetingelser. Lokale regler og dispensationer (for oplægning o.a.) fremgår af de almindelige regler for Søllerød GK, som er opslået/fremlagt i klubhusets lobby. Det påhviler den enkelte spiller at iagttage turneringsbetingelserne, golfreglerne såvel som de lokale regler.

Ud over de generelle golfregler henledes opmærksomheden på de nye og omfattende lokalregler, som findes på klubbens hjemmeside under menupunktet: Klub og bane/Regler og forskrifter.

Før start

Den enkelte deltager skal sikre sig at vedkommende er tilmeldt turneringen i golfbox.

Vær opmærksom på, at dit scorekort skal være korrekt udfyldt. Komitéen henstiller, at man bruger de elektroniske scorekort, som kan udskrives fra GolfBox.

Spilhastighed som vist på de angivne tee-times på scorekortet skal overholdes.

Efter turneringen/Aflevering af scorekort

Scorekort afleveres i scorekortkassen opstillet i hall’en ved siden af printeren eller til komitébordet hurtigst muligt.

Inden aflevering påhviler det den enkelte spiller at kontrollere, at hans scorekort er korrekt udfyldt. Der skal tydeligt og letlæseligt fremgå dato, navn, medlemsnummer, række, HCP-index og antal tildelte slag (ATS) såvel som bruttoscore og underskrifter for både spiller og markør iht. regel 6-2 og 6-6. En spiller er især ansvarlig for, at scorekortet er udfyldt med det korrekte antal anvendte slag, samt at kortet er underskrevet. En fejl på disse to punkter medfører DQ (diskvalifikation).

Det er ikke et krav at markøren deltager i turneringen men markøren skal opfylde kravene til deltagelse i turneringen med hensyn til blandt andet køn, alder og HCP.

Afleveringsfrist og tidligste tidspunkt for præmieuddeling fremgår af dagens turneringsbetingelser.

Hvis intet specielt er angivet påbegyndes præmieoverrækkelsen tidligst kl. 20:30 såfremt alle scorekort er afleveret, og disse skal være afleveret senest kl. 21:00.

Resultater

Resultatet af de enkelte torsdagsturneringer opgøres ved flest scorede stableford-point. Ved pointlighed anvendes ”bedst på de sidste 9 – 6 – 3 – 1 huller” (hvorefter lodtrækning).

Alle rækker spiller Stableford.

Udebaneturneringer

2 torsdagsturneringer afvikles på fremmede baner og kræver særskilt tilmelding. Disse turneringer tæller ikke med i den gennemgående turnering (Order-of-Merit).

Afslutningsturnering

Før afslutningsarrangementet spilles der en ”Special turnering”, som ikke tæller med i det samlede resultat (Order-of-Merit).

Turneringsafvikling

Eventuelle afvigelser fra disse turneringsbetingelser vil være opslået/fremlagt i klubhusets lobby.

Der kan startes fra torsdag morgen ved daggry. Fra kl. 14:00 til kl. 16.30 har Torsdagsherrerne fortrinsret til tidsbestilling i GolfBox. Denne fortrinsret er gældende frem til søndagen før kl. 24.00.

Det henstilles, at alle bolde med start i tidsrummet kl. 14.00 – kl. 16.30 afvikles som fire-bolde.

Komiteen eller Baneservice kan udføre turneringskontrol på banen. Hensigten er primært at tilse, at det maksimale tidsforbrug for en golfrunde ikke overskrides. Maksimalt tidsforbrug fremgår af de elektroniske scorekort. Langsomt spil er ødelæggende for en god golfrunde. Husk i øvrigt, at de generelle golfregler angiver den maksimale søgetid til 3 minutter.

Medspillende markør skal kunne opfylde kravene som startberettiget. Det henstilles, at bolde i tidsrummet fra kl. 14 – 16.30 alene udgøres af spillere, der deltager i turneringen.

Spillerne opfordres til at møde frem mindst 20 minutter før forventet starttidspunkt og i øvrigt starte tidsnok til at kunne fuldføre turneringen inden afleveringsfristens udløb (sædvanligvis senest kl. 21.00). Spillere, der går ud senest kl. 16.30 er sikret rettidig aflevering.

Præmier

Præmier uddeles hurtigst muligt, efter at sidste scorekort er afleveret. I tilfælde af, at turneringen er afsluttet inden udløbet af afleveringsfristen, vil præmieoverrækkelsen blive fremrykket, så unødig ventetid undgås, dog ikke tidligere end kl. 20.30.

Resultatlisterne offentliggøres efterfølgende på Golfbox

Der er præmier til de 4 bedst placerede i hver række.

Der er præmier for nærmest hul inden for 4 meter på par 3 hullerne (4, 6, 11 og 14). Har du et nærmest-hul score, skal din markør notere dette på dit scorekort med tydelig markering. Derudover lægges en særskilt seddel i scorekassen eller afleveres til komitebordet, udfyldt med hul nr., afstand, navn og medlemsnummer.

Er en præmieberettiget spiller ikke tilstede ved præmieuddelingen, går præmien videre til den næste på resultatlisten. Dog bevares placeringen for dagen i den gennemgående turnering (Order of Merit).

8 ”klappepræmier” vil hver torsdag blive udtrukket blandt de tilstedeværende spillere, som ikke allerede har modtaget en præmie for dagens turnering.

Præmieuddelingen for den gennemgående turnering (Order of Merit) finder sted ved afslutningsfesten. Resultatet udregnes som summen af spillernes 10 bedste placeringer i de tællende turneringer. Der er præmier til vinderen og de efterfølgende 39 bedst placerede (og lige) på Order of Merit.

Du er som gæstespiller berettiget til at modtage præmie i dagens turnering, men du kan ikke deltage i den gennemgående turnering (Order of Merit).

Forbehold for trykfejl og ændringer

Seneste redaktion: 22. marts 2022

Torsdagsherrernes Sponsorer 2022

Vores lokale Aut. El-Installatør HJ. Jørgensen & Søn v. Morten Elvstrøm fortsætter i 2022 med at være sponsor for præmien til sæsonens vinder af Order of Merit, en bordlampe fra Louis Poulsen.

Desuden har vi bibeholdt de sædvanlige sponsorer til “nærmest hul” på Par 3 hullerne, dvs. Tandlæge Dalsten på Hul 4, Anlægsgartner Søren Sømod på Hul 6, Torben Otte på Hul 11 og endelig Taster Wine v. Fritz Paustian på Hul 14.

Nordea sponsorerer igen i år en match – det bliver 12. maj.

Derudover har vi tilsagn fra Taster Wine til at sponsorere en torsdagsmatch – 2. juni.

Proshoppen v. Christian Post er sponsor for vores Pro Pokal tur til Sverige -11. august.

Hans Agerlin Petersen fortsætter med at støtte Torsdagsherrerne med en match – 18. august.

Endelig får vi besøg af Golf Plaisir som sponsor for matchen den 8. september.

Vi er blevet kontaktet af Fysioterapi Holte, de kommer og præsenterer sig selv den 28. april og hvad de kan gøre for os golfspillere – og de har et par gavekort med til klinikken der udloddes som klappepræmier.

Torsdagsherrernes præmievine leveres af Taster Wine til favorable priser.

Vi takker sponsorerne for deres trofaste engagement!!

Nedenfor er et direkte link til golfbox. Her kan man tilmelde sig torsdagsherrernes turneringer og se resultater af de gennemførte turneringer.

Vedtægter

Torsdagsherrernes vedtægter som godkendt på den stiftende generalforsamling den 4.3.2020 kan læses her:

Torsdagsherrernes vedtægter

Årsrapporter

Årsrapport for 2020 som godkendt på generalforsamlingen den 26.11.2020

Generalforsamlingsreferater

Stiftende generalforsamling den 4.3.2020

Ordinær generalforsamling den 26.11.2020

Vejledninger

Tilmelding til turneringer

Torsdagsherrernes Scoreindtastningg

Vejledning til scorekortindtastning

Kontaktinformation til torsdagsherrerne

Torsdagsherrernesgk@gmail.com

Kurt Petersen, formand Rohnald1952@gmail.com 24289200

Kaj Ramsløv , kasserer kaj.ramsloev@icloud.com 50805022

Hans Gøtzsche-Larsen, næstformand og sponsorer hansglarsen@gmail.com 31262425

Jørgen Petersen, udeturneringer jorgen1793@gmail.com 40642079

Morten Ridder Johansen, GolfBox mojoas2833@hotmail.com