Torsdagsherrerne

Turneringsbetingelser gældende for sæson 2023

Hvem kan deltage

For at deltage i Torsdagsherrernes turneringer skal du have et medlemskab med banetilladelse, have et registreret HCP, have betalt for turneringsdeltagelse, og du skal være fyldt eller fylde 18 år i løbet af sæsonen. Er du ikke medlem af Søllerød GK, skal du være inviteret med som gæst og have betalt greenfee.

Hvis der ikke er betalt sæsonkontingent, skal betalingen på 100,- kr. for dagens turnering være betalt i golfbox i forbindelse med tilmeldingen til turneringen.

Rækkeinddeling

Vi spiller i 3 rækker, der forventes fordelt således:

  • Række A: HCP +8,0 – 18,6 (+4 – 19 slag)
  • Række B: HCP 18,7 – 25,9 (20 – 27 slag)
  • Række C: HCP 26,0 – 54,0 (28 – 58 slag)

Man starter hver torsdag i den række, som ens HCP kvalificerer til på dagen.

For at sikre en ligelig fordeling af deltagerne kan Komiteen justere ovenstående rækkeinddeling i løbet af sæsonen. Golfbox vil altid sikre at spilleren kommer i den rigtige række afhængig af HCP. Fordeling baseres på spil fra tee 57.

Der spilles Stableford fra valgfrit tee sted fra tee 50 til tee 57.

Det afleverede scorekort fra dagens turnering SKAL være udskrevet for det tee-sted der spilles fra.

Turneringsformer

Alle rækker spiller en afsluttet turnering hver torsdag.

Spillernes 10 bedste resultater gennem hele sæsonen indgår desuden i den gennemgående Order-of-Merit på tværs af de tre rækker. De 2 udebanematcher og afslutningsturneringen tæller ikke med til Order-of-Merit.

Turneringen i rækkerne A – C afvikles normalt over 18 huller; i september dog kun 15 huller. Spillerne er selv ansvarlige for at overholde betingelserne for turneringen i dagens turneringsbetingelser. Lokale regler og dispensationer (for oplægning o.a.) fremgår af de almindelige regler for Søllerød GK, som er opslået/fremlagt i klubhusets lobby. Det påhviler den enkelte spiller at iagttage turneringsbetingelserne, golfreglerne såvel som de lokale regler.

Ud over de generelle golfregler henledes opmærksomheden på de nye og omfattende lokalregler, som findes på klubbens hjemmeside under menupunktet: Klub og bane/Regler og forskrifter.

Før start

Den enkelte deltager skal sikre sig at vedkommende er tilmeldt turneringen i golfbox.

Vær opmærksom på, at dit scorekort skal være udskrevet fra anvendt tee-sted og korrekt udfyldt.

Spilhastighed som vist på de angivne tee-times på scorekortet skal overholdes.

Efter turneringen/Aflevering af scorekort

Scorekort afleveres i scorekortkassen opstillet i hall’en ved siden af printeren eller til komitébordet hurtigst muligt.

Inden aflevering påhviler det den enkelte spiller at kontrollere, at hans scorekort er korrekt udfyldt. Der skal tydeligt og letlæseligt fremgå dato, navn, medlemsnummer, række, HCP-index og antal tildelte slag (ATS) såvel som bruttoscore og underskrifter for både spiller og markør iht. regel 6-2 og 6-6. En spiller er især ansvarlig for, at scorekortet er udfyldt med det korrekte antal anvendte slag, samt at kortet er underskrevet. En fejl på disse to punkter medfører DQ (diskvalifikation).

Det er ikke et krav at markøren deltager i turneringen men markøren skal opfylde kravene til deltagelse i turneringen med hensyn til blandt andet køn, alder og HCP.

Afleveringsfrist og tidligste tidspunkt for præmieuddeling fremgår af dagens turneringsbetingelser.

Hvis intet specielt er angivet påbegyndes præmieoverrækkelsen tidligst kl. 20:15 såfremt alle scorekort er afleveret, og disse skal være afleveret senest kl. 21:00.

Bemærk: Det forventes at der i løbet af sæsonen vil blive lavet forsøg med anvendelse af elektroniske scorekort efter særskilt meddelelse.

Resultater

Resultatet af de enkelte torsdagsturneringer opgøres ved flest scorede stableford-point. Ved pointlighed anvendes ”bedst på de sidste 9 – 6 – 3 – 1 huller” (hvorefter lodtrækning).

Alle rækker spiller Stableford.

Udebaneturneringer

2 torsdagsturneringer afvikles på fremmede baner og kræver særskilt tilmelding. Disse turneringer tæller ikke med i den gennemgående turnering (Order-of-Merit).

Afslutningsturnering

Før afslutningsarrangementet spilles der en ”Special turnering”, som ikke tæller med i det samlede resultat (Order-of-Merit).

Turneringsafvikling

Eventuelle afvigelser fra disse turneringsbetingelser vil være opslået/fremlagt i klubhusets lobby.

Der kan startes fra torsdag morgen ved daggry. Fra kl. 14:00 til kl. 16.30 har Torsdagsherrerne fortrinsret til tidsbestilling i GolfBox. Denne fortrinsret er gældende frem til søndagen før kl. 24.00.

Det henstilles, at alle bolde med start i tidsrummet kl. 14.00 – kl. 16.30 afvikles som fire-bolde.

Komiteen eller Baneservice kan udføre turneringskontrol på banen. Hensigten er primært at tilse, at det maksimale tidsforbrug for en golfrunde ikke overskrides. Maksimalt tidsforbrug fremgår af de elektroniske scorekort. Langsomt spil er ødelæggende for en god golfrunde. Husk i øvrigt, at de generelle golfregler angiver den maksimale søgetid til 3 minutter.

Medspillende markør skal kunne opfylde kravene som startberettiget. Det henstilles, at bolde i tidsrummet fra kl. 14 – 16.30 alene udgøres af spillere, der deltager i turneringen.

Spillerne opfordres til at møde frem mindst 20 minutter før forventet starttidspunkt og i øvrigt starte tidsnok til at kunne fuldføre turneringen inden afleveringsfristens udløb (sædvanligvis senest kl. 21.00). Spillere, der går ud senest kl. 16.30 er sikret rettidig aflevering.

Præmier

Præmier uddeles hurtigst muligt, efter at sidste scorekort er afleveret. I tilfælde af, at turneringen er afsluttet inden udløbet af afleveringsfristen, vil præmieoverrækkelsen blive fremrykket, så unødig ventetid undgås, dog ikke tidligere end kl. 20.15.

Resultatlisterne offentliggøres efterfølgende på Golfbox

Der er præmier til de 4 bedst placerede i hver række.

Der er præmier for nærmest hul inden for 4 meter på par 3 hullerne (4, 6, 11 og 14). Har du et nærmest-hul score, skal din markør notere dette på dit scorekort med tydelig markering. Derudover lægges en særskilt seddel i scorekassen eller afleveres til komitebordet, udfyldt med hul nr., afstand, navn og medlemsnummer.

Er en præmieberettiget spiller ikke tilstede ved præmieuddelingen, går præmien videre til den næste på resultatlisten. Dog bevares placeringen for dagen i den gennemgående turnering (Order of Merit).

8 ”klappepræmier” vil hver torsdag blive udtrukket blandt de tilstedeværende spillere, som ikke allerede har modtaget en præmie for dagens turnering.

Præmieuddelingen for den gennemgående turnering (Order of Merit) finder sted ved afslutningsfesten. Resultatet udregnes som summen af spillernes 10 bedste placeringer i de tællende turneringer. Der er præmier til vinderen og de efterfølgende 39 bedst placerede (og lige) på Order of Merit.

Du er som gæstespiller berettiget til at modtage præmie i dagens turnering, men du kan ikke deltage i den gennemgående turnering (Order of Merit).