Bagmærker

Medlemmer skal ved benyttelse af klubbens baner og træningsfaciliteter bære synligt bagmærke.

Bagmærker udstedes i starten af året og kan afhentes I Proshop eller Sekretariat. Der udsendes meddelelse til medlemmerne når de er klar til afhentning.

Såfremt bagmærke ikke medbringes, skal der på forlangende fra Bane-service/kontrol eller klubbens ansatte, kunne fremvises gyldigt digitalt DGU kort.

Eksempel på Bagmærke