Fra bestyrelsesmødet den 7. august 2023

 1. Mere fokus på klubbens udvalg
  Bestyrelsen har besluttet fremover at have et fast punkt på dagsorden der hedder ”Nyt fra udvalgene”
 2. Økonomi
  Vi forventer at holde budgettet i forhold til årets resultat, og har fortsat fokus på den fremtidige økonomi.
 3. Baneservice
  Bestyrelsen deltog i dele af et møde som Baneserviceudvalget afholdt. Her kunne bestyrelsen høre om udvalgets arbejde og hvilke muligheder og ønsker der var til den fremtidige Baneservice. Det er for eksempel svært at skaffe frivillige til at køre med slagsvognen. En forstærket indsats morgen og især aften har medvirket at flere r blevet opfordret til at forlade træningsanlæg eller at betale.
 4. Greenfeekampagne sommer 2023
  Kampagnen var en succes med mere end 1100 greenfee spillere og en greenfee indtægt på mere en tkr. 200. Der var mange nye spillere i mellem som fik et godt indtryk af Søllerød.
 5. Medlemsmøder
  Det blev besluttet at afholde to medlemsmøder hhv. den 24. og 26 oktober kl. 19.30 i klubbens lokaler.
 6. Næste bestyrelsesmøde
  Der afholdes Bestyrelsesmøde 11. september 2023.