Fra bestyrelsesmødet den 8. december 2022

 1. KystGolf
  Helsingør har som tidligere meddelt ikke ønsket at fortsætte samarbejdet. Andre muligheder har været afsøgt, men det har ikke været muligt at finde en erstatning.
  Søllerød og Nivå fortsætter samarbejdet – detaljerne skal lige afklares inden det meldes endeligt ud.
 2. Restaurantudvalget
  Der har været afholdt møder med en lang række kandidater. I skrivende stund er der indgået en aftale med Kenny Hindkjær og Nickholas Andreassen. Vi er således klar til sæsonstart.
 3. Vedtægter
  Bestyrelsen arbejder på en samlet opdatering af klubbens vedtægter, som over årene er knopskudt.
  Resultatet af arbejdet vil blive fremlagt til afstemning på Generalforsamlingen.
 4. Lokalaftale med 3F
  Klubben har genforhandlet aftalen med 3F, og har opnået et tilfredsstillende resultat, som stiller klubben mere rimeligt i forhold til fremtiden.
 5. Økonomi
  Klubbens økonomi tegner bedre end forventet i efteråret. Det kan i al væsentlighed tilskrives faldende energipriser.
  Budgetter for 2023 er under udarbejdelse.
 6. Generalforsamling 2023
  Datoen er ændret fra 16. til 23. marts kl. 19.
 7. Næste bestyrelsesmøde
  Der afholdes Bestyrelsesmøde 26. januar 2023.