Fra bestyrelsesmødet den 8. december 2022

 1. KystGolf
  Der er indgået en aftale med Nivå om op til 10 runder for kr. 500. Betingelser og tilmelding findes i GolfBox.
 2. Vedtægter
  Bestyrelsen arbejder på en samlet opdatering af klubbens vedtægter, som over årene er knopskudt.
  Resultatet af arbejdet vil blive fremlagt til afstemning på Generalforsamlingen.
 3. Baneservice
  Henrik Stausbøll var inviteret til Bestyrelsesmødet.
  Man enedes om at inddele Baneservice i tre kategorier:
  a. Banekontrol (tjek af greenfee, bagmærker m.m.)
  b. Starter (1. tee på 18 hullers og par 3 bane)
  c. Baneservice (salg eller service med servicevogn eller lignende)
  Det blev besluttet at udsende et spørgeskema til medlemmerne for at finde kandidater til et eller flere af de tre kategorier.
 4. Ungseniormedlemskab
  Bestyrelsen besluttede at fremsætte forslag om ny medlemskategori ved Generalforsamlingen i marts 2023.
 5. Økonomi
  Bestyrelsen godkendte årsregnskab for 2022 samt budget for 2023 til fremlæggelse på Generalforsamlingen i marts 2023.
 6. Affaldssortering
  Bestyrelsen tog de nye regler for affaldssortering til efterretning og bifaldt de løsninger Hus og Banedrifts-udvalg i samarbejde er nået frem til.
 7. Næste bestyrelsesmøde
  Der afholdes Bestyrelsesmøde 16. februar 2023.