Fra bestyrelsesmødet den 16. februar 2023

 1. Ændring af handicapgrænse for greenfee spillere til 42
  Med det nye handicap system er mange der tidligere kunne spille med handicap 36 blevet frataget muligheden. Bestyrelsen har derfor besluttet at ændre grænsen til 42 fremover. Samtidig er handicapgrænsen for KystGolf udvidet til 42, for at give flere medlemmer mulighed for at deltage.
  .
 2. Ændring af standard tee for damer til 47
  Der er udsendt særskilt information om dette forslag, som bestyrelsen vedtog.
 3. Lønregulering 2023
  Bestyrelsen vedtog rammerne for klubbens medarbejderes lønregulering for 2023.
 4. Strategiforløbet
  Det blev gennemgået hvilke punkter der var afklaret og hvilke der stadig mangler arbejde. Det er en løbende proces, som bestyrelsen er i gang med, og i takt med at flere punkter bliver afklaret vil det blive meldt ud.

 5. Økonomi
  Bestyrelsen godkendte årsregnskab for 2022 samt budget for 2023 til fremlæggelse på Generalforsamlingen i marts 2023.
 6. Generalforsamling 2023
  Bestyrelsen godkendte indkaldelsen.
 7. Næste bestyrelsesmøde
  Der afholdes Bestyrelsesmøde 3. april 2023.