Fra bestyrelsesmødet den 12. september 2022

 1. De nye huller
  Banearkitekt Philip Spogárd og Chefgreenkeeper Mads Andersen deltog i dette punkt. Philip fortalte om de principper der ligger til grund for banedesign i forhold til landskabets karakter og særlige forhold. Der var intet konkret om design eller forløb, da klubben mangler svar på det konkrete område Naturstyrelsen formentlig vil udleje til klubben.
 2. Økonomi
  Klubbens medlemstal er godt og vi ser frem mod hvor vi står efter den 1. november. Klubben ser ind i et betydeligt dårligere resultat end budgetteret, bl.a. på grund af mindre greenfee indtægter og store stigninger på energipriserne.
 3. Begynderudvalget
  Der er afholdt møder med en række medlemmer, og vi ser frem mod etableringen af det nye udvalg.
 4. Fremtiden for restauranten
  Vi afventer flere ansøgere og at ansøgningsfristen udløber.
 5. Pris for banelukninger
  Bestyrelsen fastsatte nye priser for banelukninger i klubben. Priserne varierer på baggrund af deltagerantal og omfang.
 6. Procedure for Lønregulering
  Bestyrelsen vedtog en procedure for lønreguleringer til klubbens personale.
 7. Næste bestyrelsesmøde
  Der afholdes Bestyrelsesmøde 13. oktober 2022.