Fra bestyrelsesmødet den 3. april 2023

 1. Formanden har ordet
  Søren Graversen bød Carsten Holm velkommen som nyt medlem af Bestyrelsen.
  Herefter informerede formanden Bestyrelsen om deltagelsen i det årlige DGU Repræsentantskabsmøde. Der var fredag indlæg om erfaringer med brugerbaseret betaling i Holland, samt grønne muligheder i klubberne.
 2. Ekstraordinær Generalforsamling
  Bestyrelsen tog med tilfredshed den endelige vedtagelse af Vedtægtsændringer til efterretning.
 3. Konstituering
  Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Søren Graversen som formand, Stephen Horner som næstformand og Torben Otte Jørgensen som kasserer.
 4. Økonomi
  Kassereren redegjorde for de første måneder af året, som har udviklet sig tilfredsstillende. Bestyrelsen forventer på den baggrund stadig et resultat der svarer til det budgetterede.
 5. Golfspilleren i Centrum
  Klubmanageren havde på baggrund af et møde med Kim Uldahl fra DGU samlet op på de væsentligste punkter.
  Der offentliggøres snarest selvstændig information om dette.
 6. Regionsgolf – har vi de rigtige hold og antal?
  Bestyrelsen besluttede at ændre reglerne, så der maksimalt kan tilmeldes 12 hold. Det svarer til det nuværende antal. Forskellen er at der nu kan tilmeldes flere hold i samme række, idet vi har en overrepræsentation i visse alders- og handicapgrupper. Det er Regionsgolfudvalget der beslutter hvilke hold der tilmeldes.
 7. Kommunikation
  Bestyrelsen har til stadighed fokus på kommunikation, for at tilskynde så mange som muligt at holde sig orienteret om hvad der foregår i klubben.
  Bestyrelsen vil i løbet af sæsonen skaffe sig yderligere viden på området ved brug af eksperter på området.
  Senest er der lavet en side på hjemmesiden hvor alle informationer fra Bestyrelsen er samlet, så det skulle blive nemmere at finde informationer.
 8. Næste bestyrelsesmøde
  Der afholdes Bestyrelsesmøde 13. juni 2023.