Den 9. september gik vores mangeårige medlem Peter Krabbe bort. Han blev 83 år gammel.

Samtidig med at han virkede som en succesrig erhvervsmand, var Peter i 15 år medlem af klubbens bestyrelse og formand for bestyrelsen i perioden 1995 til 2006. I disse år stod han bl. a. i spidsen for en tiltrængt renovering af klubhuset. Herudover fik han intensiveret samarbejdet med de lokale myndigheder, hvilket resulterede i en række forbedringer på banen og dens omgivelser. Peter var uhyre energisk og kreativ i sit arbejde for klubben, og vi skylder ham stor tak for et langt engagement.

Efter sin tid i bestyrelsen blev han udnævnt til æresmedlem.

Vores tanker går til hans hustru Louice Krabbe og den øvrige familie.

Æret være hans minde.

Peter Krabbe bisættes fra Gl. Holt Kirke fredag den 15. september kl. 13.00