Nyheder

Tirsdag og torsdag den 24. og 26. oktober havde klubben inviteret til medlemsmøder. Rigtig mange udtrykte efter møderne stor tilfredshed med det arbejde der udføres i klubben af både bestyrelse, frivillige og ansatte.

Her er et kort resume.

Formand Søren Graversen bød velkommen og herefter overtog chefgreenkeeper Mads Andersen ordet. Han kunne fortælle om hvordan lovgivning og miljø kommer til at påvirke den fremtidige pleje af banerne. Han fortalte også om renoveringen af teesteder på 4. og 15. hul, samt forsøget med robotter.

Formanden opsummerede det arbejde, der har været med at løse situationen omkring de opsagte huller 4-7 ved Højbjerghus. Klubben afsøger mulighederne og har konkret iværksat arbejdet med at udforme rammerne for et fremtidigt baneforløb.

Kasserer Torben Otte Jørgensen fortalte om de fremtidige investeringer i bl.a. renovering af tag til klubhuset og Klubmanager Hans Henrik Brandt om bygningen af den tredje hal ved greenkeepergården og indretningen af et Trackman Simulatorcenter i kælderen. Det forventes klar i løbet af 2024.

Herefter gennemgik Torben Otte Jørgensen klubbens langsigtede strategi om at lave et overskud (opsparing) på ca. 1. mill. kr. pr. år, for at sikre at klubben er selvfinansierende ved de kommende års investeringer. Torben kunne også oplyse, at kontingenterne forventes at udvikle sig i samme takt som inflationen hvis medlemsudviklingen er som forventet.

Vi rundede mødet af med at konstatere at den intensiverede Banekontrol på Par 3 banen og Driving Range har haft en god effekt i forhold til betaling fra brugerne.