Hvis du kan se denne nyhed, så er du havnet på den opdaterede platform.

Skriv til golf@sollerodgolf.dk hvis du finder fejl eller mangler noget på siden.

Har du tidligere opdateret siden for en klub i klubben eller lignende, så vil der snarest blive afholdt kurser, så du kan lære det nye at kende.

I mellemtiden må du sende indhold til golf@sollerodgolf.dk, så lægger vi det på i Sekretariatet.