Regeludvalgets opgaver

Udvalget skal understøtte og udvikle kendskabet til golfreglerne blandt klubbens medlemmer og skal yde bistand omkring regelspørgsmål.

Udvalget afholder orienterende aktiviteter om golfreglerne efter behov. Udvalget modtager gerne konkrete idéer fra klubbens medlemmer.

Udvalget er ansvarlig for etablering af lokalregler, at de gældende lokalregler til enhver tid er godkendt af DGU samt at lokalreglerne er kommunikeret til klubbens medlemmer.

Udvalget varetager, sammen med klubbens Sekretariat, spørgsmål og information omkring medlemmernes handicapregulering.