På de netop afholdte medlemsmøder har klubbens bestyrelse fremlagt de kontingentsatser, som de foreslår for 2023, og som skal godkendes endeligt på klubbens generalforsamling i marts 2023.Du finder kontingentsatserne HER.

Set i lyset af den økonomiske udvikling, ser vi med velvilje på etablering af afdragsordninger på betaling af kontingenter.

Ønsker du at ændre medlemskategori eller melde dig ud af klubben, så husk at sekretariatet skal have skriftlig besked senest den 1. november jvf. vedtægterne, hvor der står :

§ 5 Udmeldelse
Stk. 1: Udmeldelse eller ønske om overgang til anden medlemskategori skal fremsættes skriftligt til klubben med 2 måneders varsel til kontingentårets udgang, d.v.s. senest 1. november.

Stk. 2: I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra foranstående regler.