Torsdagsherrerne

Torsdagsherrernes indbydelse til 2023 sæsonen

Vi byder bl.a. på:
  • 23 turneringer, hvoraf 2 er på udebane
  • et flot præmiebord fra bl.a. vore engagerede sponsorer
  • sportsligt og kammeratligt samvær på banen og efter turneringen på terrassen og i restauranten.

Vi byder ikke mindst velkommen til nye Torsdagsherrer og ser frem til mange nye medlemmer i ”klubben i klubben” Torsdagsherrerne. Der er ingen HCP-begrænsninger således at alle fra 18 år og opefter med banetilladelse kan spille med i en af rækkerne alt efter HCP.

Formål

Det er Torsdagsherrernes formål, inden for rammerne af Golfreglerne, ved vore ugentlige golfturneringer at fremme det sportslige og sociale samvær for mandlige medlemmer af Søllerød Golfklub.

Hvem kan deltage

For at deltage i Torsdagsherrernes turneringer skal du have et medlemskab, have et registreret HCP, have betalt for turneringsdeltagelse, og du skal være fyldt eller fylde 18 år i løbet af sæsonen. Er du ikke medlem af Søllerød GK, skal du være inviteret med som gæst.

Nye deltagere

For nye torsdagsherrer er der orienteringsmøde, torsdag, den 16. marts, kl. 19.00 i klubhuset.

Kontingent

Kontingentet for hele sæsonen er også i år holdt på 500,- kr.

Tilmelding og betaling foregår via Golfbox. Beløbet skal være betalt inden deltagelse i første turnering.

Sæsonen

Vi begynder den 13. april og slutter den 21. september. Der spilles alle torsdage, dog ikke Kristi Himmelfartsdag den 18.5. To af turneringerne afvikles på udebaner. Det er normalt en dansk og en svensk bane af høj kvalitet.

Rækkeinddeling

Vi spiller i 3 rækker fordelt efter HCP.

Før start

Den enkelte deltager skal sikre sig at vedkommende er tilmeldt turneringen i golfbox.

Efter turneringen/Aflevering af scorekort

Scorekort afleveres i scorekortkassen opstillet i hall’en ved siden af printeren eller til komitébordet hurtigst muligt.

Der vil i løbet at sæsonen blive forsøgt afvikling med elektronisk scorekort. Dette vil blive meddelt særskilt.

Udebaneturneringer

2 torsdagsturneringer afvikles på fremmede baner og kræver særskilt tilmelding. Disse turneringer tæller heller ikke med til Order-of-Merit.

Esman Pokalen afvikles torsdag, den 8. juni 2023 på en endnu ikke fastlagt dansk bane.

Pro Pokalen afvikles på svensk bane torsdag, den 10. august 2023.

Afslutningsturnering

Før afslutningsarrangementet, torsdag, den 21. september, spilles der en ”Special turnering”, som ikke tæller med i det samlede resultat (Order of Merit).

Turneringsafvikling

Turneringsbetingelserne kan læses via link til højre for denne tekst.

Eventuelle afvigelser fra disse turneringsbetingelser vil være opslået/fremlagt i klubhusets lobby

Din e-mail adresse

Sørg for, at GolfBox er opdateret med din korrekte mail adresse.