Tirsdagsklubben – Turneringer

Åbnings- og afslutningsturnering

Vi starter sæsonen med en åbningsturnering Tirsdag den 11. april 2023 med generalforsamling og afslutter med en afslutningsturnering Tirsdag den 3. oktober 2023 med middag og præmieuddeling om aftenen.

Det er igen i år Danbolig, som er sponsor for turneringerne.
Turneringsform og propositioner fremsendes senere.

Hvis vejret og/eller vandmængden på banen hindrer åbning 11. april 2023, udsættes åbning en uge. Dette meddeles ved e-mail til alle medlemmer af Tirsdagsklubben.

Ordinære turneringer tirsdage
Alle turneringer fra 18. april 2023 til 26. september 2023 er ordinære turneringer og spilles som Stablefordturneringer med fuld handicaptildeling og et maksimum spillehandicap på 54 slag og udslag fra tee 50, medmindre turneringkomiteen bestemmer noget andet.

Alle medlemmer er med i en gennemgående turnering, hvor summen af placeringerne i de 10 bedste runder giver årets Order of Merit.
Ved årets afslutning inddeles medlemmerne i to lige store rækker.
Der er præmie til de bedste i hver række. Ved pointlighed vinder den med flest runder spillet. Ved fortsat lighed vinder laveste handicap og ved fortsat lighed trækkes lod.
Resultatet afsløres under præmieuddelingen 3. oktober 2023.

Tirsdagsklubbens forskellige turnerings-propositioner udsendes løbende sammen med startlister i forbindelse med de enkelte turneringer, og kan tillige hentes på klubbens hjemmeside.

Udeturneringer
Udeturnering arrangeres på en anden sjællandsk golfbane tirsdag den 27. juni 2023, da klubben er optaget af junior-uge hele den uge og 18-hulsbanen derfor er lukket for os.

Yderligere en udeturnering arrangeres i august måned.
Se senere om tilmelding.
Mere information om pris, tid og sted fremsendes, når vi nærmer os disse dage.

Månedsmatch
Første tirsdag i måneden arrangeres match med sponsorer og med præmier fra både sponsorer og klubkassen.
Præmieuddelingen foregår efter fælles frokost.
Deltagelse er ikke obligatorisk, men vi håber, at rigtig mange vil følge matchkomitéens opfordring til at spise frokost sammen efter matchen og deltage i præmieuddelingen og det sociale liv i klubben.

Turnerings Program 2023