Politik for børneattester

  1. Alle ansatte og faste samarbejdspartnere der opholder sig alene med juniorer i kortere eller længere perioder, skal der indhentes børneattest for.
  2. Alle frivillige der opholder sig alene med juniorer i kortere eller længere perioder, i forbindelse med aktiviteter der er organiseret af klubben, skal der indhentes Børneattest for.

Alle frivillige der er sammen med juniorer i perioder på mere end Hvem skal der indhentes for

  1. 2 timer i forbindelse med aktiviteter organiseret af klubben, skal der indhentes Børneattest for

Hvor ofte skal de indhentes

  1. Børneattester indhentes ved hvert års begyndelse for ansatte som nævnt under punkt 1, eller samtidig med en ansættelses begyndelse.
  2. For de ”faste” frivillige indhentes Børneattester hvert år inden sæsonstart.
  3. For alle andre frivillige indhentes Børneattest inden start på aktiviteter eller snarest muligt efter. Der indhentes Børneattester hvert år.

Hvem har ansvaret

  1. Juniorudvalget og/eller arrangører af junioraktiviteter har ansvar for at underrette klubbens Sekretariat. Underretningen skal indeholde navn og CPR-nummer på de personer der skal indhentes børneattest på. Sekretariatet igangsætter indhentning umiddelbart efter modtagelsen af personoplysninger.
  2. Sekretariatet sikrer hvert år, at klubbens ansatte og faste samarbejdspartnere afgiver oplysninger til brug for indsamling af Børneattester.
  3. Klubben bærer ansvaret for at data opbevares forsvarligt.

Bestyrelsen
Januar 2022