Nyheder

Projektleder Jakob siger tak

til en stor og aktiv medlemsgruppe for at lægge grundstenen til klubbens nye boliganvisning for fugle.

25 kasser blev færdige og vi kommer til at følge yngleresultaterne her på vores hjemmeside.

Også tak til greenkeeperne for at lade os ‘rode’ indendørs på denne kolde aften.