HUSK!

1. november 2023 er sidste frist for ændring af medlemskategori eller udmeldelse fra 2024!

Ønsker du at ændre medlemskategori eller melde dig ud af klubben, så husk at sekretariatet skal have skriftlig besked senest den 1. november jvf. vedtægterne, hvor der står :

§ 5 Udmeldelse
Stk. 1: Udmeldelse eller ønske om overgang til anden medlemskategori skal fremsættes skriftligt til klubben med 2 måneders varsel til kontingentårets udgang, dvs. senest 1. november.

Stk. 2: I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra foranstående regler.

Du finder kontingentsatserne for 2024 HER.

Som noget nyt har du mulighed .for at opdele betalingen af kontingentet i op til 10 rater, således at sidste rate forfalder senest 1. november 2024. Det forudsætter tilmelding til automatisk betaling, ellers forfalder det resterende kontingent til omgående betaling.
Vi sender yderligere information i forbindelse med udsendelse af fakturaer.